Over ons

Samen met een groot aantal partners organiseert Milieu Centraal de voorjaarscampagne Week van de Groene Tuin. De campagne is van de coalitie ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’, net als het NK Tegelwippen en de najaarscampagne het Vergeten Plantseizoen. Verschillende samenwerkende partijen zetten zich in om Nederlandse tuinen te vergroenen en samen ontwikkelen zij initiatieven om inwoners te helpen hun tuin klimaatadaptief en biodivers in te richten. De Week van de Groene Tuin is in 2020 voor het eerst opgezet door Stichting Steenbreek en NL Greenlabel.

Bekijk hier het persbericht van de Week van de Groene Tuin 2022.

logo een groener nederland begint in je eigen tuin
mensen bij groen klimaatplein in tuincentrum

Disclaimer

De informatie op deze website is tot stand gekomen door bronnen te raadplegen en is grotendeels gebaseerd op de kennisbasis van Milieu Centraal. Milieu Centraal kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (soms snel) veranderende informatie. Verwijzingen naar andere websites zijn zorgvuldig geselecteerd. De inhoud van die websites valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van Milieu Centraal.

De Week van de Groene Tuin telt een groot aantal partners die de campagneweek ondersteunen. Dit zijn partners die aansluiten bij de boodschap die de Week van de Groene Tuin uitdraagt. Het gezamenlijke doel daarbij is het vergroenen en verduurzamen van tuinen, balkons en straten.

Op de website van de Week van de Groene Tuin worden diverse acties uitgelicht van verschillende partijen die als partner deelnemen aan de campagne. Iedere partner is verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen acties, evenals voor de inhoud van hun materialen die zijn opgenomen in de toolkit. Iedere partij die zich committeert aan het doel van de Week van de Groene Tuin is uitgenodigd om aan te sluiten als partner.