Partners

Samen met een groot aantal partners organiseert Milieu Centraal de voorjaarscampagne Week van de Groene Tuin. De campagne is van de coalitie ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’, net als het NK Tegelwippen en de najaarscampagne Plant je mee. Klokhuis-presentator, WNF-ambassadeur en natuurliefhebber Janouk Kelderman is ambassadeur van de Week van de Groene Tuin.

janouk kelderman in bloemenweide

Verschillende samenwerkende partijen zetten zich in om Nederlandse tuinen te vergroenen en samen ontwikkelen zij initiatieven om inwoners te helpen hun tuin klimaatadaptief en biodivers in te richten. De Week van de Groene Tuin is in 2020 voor het eerst opgezet door Stichting Steenbreek en NL GreenlabelBekijk hier de persberichten van de Week van de Groene Tuin van 2022 en 2023.

Heb je interesse om aan te haken als partner? Stuur dan een bericht via het contactformulier of bekijk de flyer voor meer informatie.

logo een groener nederland begint in je eigen tuin

Partners 2024

Gemeenten 2024

Disclaimer

De informatie op deze website is tot stand gekomen door bronnen te raadplegen en is grotendeels gebaseerd op de kennisbasis van Milieu Centraal. Milieu Centraal kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (soms snel) veranderende informatie. Verwijzingen naar andere websites zijn zorgvuldig geselecteerd. De inhoud van die websites valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van Milieu Centraal.

De Week van de Groene Tuin telt een groot aantal partners die koplopers zijn in het duurzaam vergroenen van tuinen. Zij ondersteunen met hun organisatie en acties de boodschap die de Week van de Groene Tuin uitdraagt. Het gezamenlijke doel is dan ook het duurzaam vergroenen van tuinen, balkons en straten. De Week van de Groene Tuin richt zich dan ook op de volgende pijlers: het klimaatbestendig maken van tuinen, het stimuleren van de biodiversiteit en het voorkomen van plagen en daarmee het voorkomen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De kennisbasis van Milieu Centraal op deze thema’s is het uitgangspunt voor de Week van de Groene Tuin.

Milieu Centraal behoudt zich het recht om alleen partners te benoemen die aansluiten bij de uitgangspunten van de Week van de Groene Tuin. Andere partijen kunnen op eigen initiatief aandacht besteden aan de Week van de Groene Tuin en kunnen desgewenst gebruik maken van de toolkit.

Op de website van de Week van de Groene Tuin worden diverse acties uitgelicht van verschillende partijen die als partner deelnemen aan de campagne. Iedere partner is verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen acties, evenals voor de inhoud van hun materialen die zijn opgenomen in de toolkit.